Các loại bonsai

Một cách phân loại bonsai phổ biến đó là dựa vào kích thước. Theo cách này thì có 4 nhóm bonsai sau:

Mini bonsai: Cây dưới 15cm là loại bonsai rất nhỏ, thường được trồng trong chậu nhỏ và trưng bày trong nhà.
Little bonsai: Cây cao từ 16 đến 30cm là loại bonsai nhỏ.
Normal bonsai: Cây cao từ 31 đến 60cm là loại bonsai trung bình.
Big bonsai: Cây cao trên 60cm là loại bonsai lớn, thường được trồng trong chậu đặt ở sân vườn hoặc trước hàng hiên nhà.

Các loại bonsai